Czym jest system zarządzania

 

Poprzez pojęcie systemu należy rozumieć uregulowany zbiór pewnych zasad i procedur związanych z zarządzaniem, osób kierujących daną organizacją czy w końcu pewnymi przyjętymi rozwiązaniami wdrożonymi w danej organizacji (np. struktura organizacji, wewnętrzna komunikacja).

 

Elementy te są od siebie zależne i powiązane wzajemnymi relacjami z otoczeniem danej organizacji, ale także dzięki nim można nią skutecznie zarządzać i nadzorować podejmowane działania biznesowe.

 

Biorąc pod uwagę praktykę międzynarodową, można zauważyć, że aby osiągnąć swój cel jakościowy tzn. doskonalić swoje wyroby i usługi tak, aby spełniać oczekiwania klientów, współczesna organizacja powinna zaadaptować rozwiązania z zakresu zarządzania jakością.

 

Podstawą do budowy Twojego systemu zarządzania jakością jest struktura zarządzania, którą już posiadasz. Wprowadzenia wewnętrznych standardów mających na celu doskonalenia jakości ma być narzędziem do osiągnięcia celu, jakim jest perspektywa efektywnego rozwoju organizacji w przyszłości, ale także pełnego wykorzystania posiadanych zasobów czy planowania długookresowego z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych.

 

Nie jest ważne to czy jesteś małą firmą rozpoczynającą swoją działalność czy potentatem w danej branży. System zarządzania jakością jest dla każdego, gdyż może być stosowany we wszystkich aspektach zarządzania np. marketingu, sprzedaży i działalności finansowej.

 

Normy ISO służą wdrożeniu uregulowanego systemu, którego rzetelne przeprowadzenie przyniesie sukces i wymierne korzyści w przyszłości.

  

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu

poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,

przesyłania pytań na adres e-mail noble@noblecert.pl  

lub kontakt telefoniczny z biurem +48 12 357 16 66

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie