Forma działania

 

Szkolenie to różnorodne formy doskonalenia umiejętności. W naszej ofercie znajdą Państwo standardowy program szkoleń otwartych, w których osoby nimi zainteresowane, po ogłoszeniu naboru zgłaszają swój udział.

 

Oferujemy szeroki zakres szkoleń specjalistycznych. Są one opracowywane w zależności od Państwa zainteresowania i potrzeb danej firmy.

 

Stawiając na Państwa czynny rozwój przeprowadzamy seminaria, w celu skonfrontowania różnych stanowisk i pozwoleniu na wymianę doświadczeń, aby mogli Państwo w realny  sposób wykorzystać posiadaną wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności.

 

Jako jednostka certyfikująca nie tylko organizujemy konferencje, ale również bierzemy w nich czynny udział, chcąc dzielić się z Państwem wiedzą specjalistyczną i bogatym doświadczeniem, którym dysponują nasi eksperci.

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie