Informacje prawne

Niniejsza witryna obsługiwana jest przez

 

NOBLE CERT Sp. z o.o.                                                                

ul. Włóczków 22.6, 30-103 Kraków                                                          

tel. +48 12 357 16 66

tel. +48 12 345 17 78

e-mail: noble@noblecert.pl

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS 0000454548, NIP: 945 217 28 04, REGON: 122803977

 

Adres do korespondencji:           


Noble Cert Sp. z o. o.

ul. Włóczków 22.6

30-103 Kraków

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przed korzystaniem z niniejszej strony.

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie