Kosmetyki

 

Europa wiedzie prym, jeżeli chodzi o branże kosmetyczną na rynku światowymJest to sektor niezwykle innowacyjny między innymi pod względem technologicznym.

 

Regulacje unijne dotyczą m.in. dostępu do rynku, międzynarodowych stosunków handlowych oraz innych uregulowań mających za zadanie zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa konsumentów, wspierając jednocześnie postępowość i konkurencyjność tego sektora.

 

Producent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich produktów, każdy wprowadzony przez niego produkt ma być bezpieczny dla jego odbiorcy.

 

Klienci coraz częściej zwracają uwagę na jakość produktów, które są im oferowane.

 

Istotnego znaczenia nabiera kwestia informacji o składzie danego produktu, zakazu testów na zwierzętach czy nieużywaniu substancji niedozwolonych, gdyż Klient chce mieć pewność, że produkt, który jest mu oferowany spełnia podstawowe standardy.

 

Czego potrzeba, aby osiągnąć sukces w branży kosmetycznej?

 

 

  • Odpowiedzialność za bezpieczny produkt dla konsumenta i środowiska naturalnego jest czynnikiem decydującym.

 

  • Niezwykle ważne są również właściwości produktu, wizerunek na rynku, opakowanie.

 

  • Istotne jest też kształtowanie relacji z klientami i  kontrahentami, zarządzanie łańcuchem dostaw,  analiza sytuacji na rynku i możliwość natychmiastowej reakcji na zmieniające warunki.

 

Produkcja kosmetyków należy do zaawanasowanych technologicznie procesów. Aby mieć pewność odpowiednio wysokiej jakości wyrobu finalnego, niezbędna jest wielostopniowa kontrola procesów produkcyjnych. Aby produkt spełniał najwyższe standardy jakościowe i wymagania prawne krajowe i europejskie niezbędne jest wdrożenie norm jakościowych i Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP.

 

Celem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, poprzez zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa, uproszczenie procedury, aktualizacja przepisów, mając na uwadze najnowszy postęp technologiczny, utrzymanie zakazu przeprowadzania testów na zwierzętach.

 

Warto zwrócić uwagę na :

 

- dodatkowe wymagania dotyczące producentów w zakresie tworzenia raportu bezpieczeństwa, który jest wymagany, w przypadku wejścia produktu na rynek;

 

- nowe znaczenie ,,osoby odpowiedzialnej”;

 

- jednokrotną rejestrację produktu, przy pomocy portalu zgłaszania produktów kosmetycznych, będące ułatwieniem dla producentów;

 

- nowy wymóg raportowania o ciężkim działaniu niepożądanym;

 

- wymagania dotyczące opakowania, które ma zawierać informację (nazwę i adres osoby odpowiedzialnej, zawartości produktu, szczególnych środkach ostrożności, wykazie składników);

 

- nowe zasady stosowania nanomateriałów;

 

-spis substancji, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone lub podlega ograniczeniom;

 

- wymagania dotyczące dystrybutorów, odnośnie prawidłowości  języka, treści oznakowania, daty przydatności do użycia;

 

Dowiedz się więcej: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30  listopada 2009  r. dotyczące produktów kosmetycznych.

 

  

Zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,

przesyłania pytań na adres e-mail  noble@noblecert.pl 

lub kontakt telefoniczny z biurem +48 12 345 17 78

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie