Logistyka i transport drogowy

 

Usługi transportowe są ważnym elementem gospodarki i życia społecznego. Rozwój społeczno - gospodarczy wywołuje potrzebę przemieszczania osób i ładunków. Poprawnie funkcjonujące usługi transportowe ograniczają właściwą działalność w różnych dziedzinach. Przedsiębiorstwa transportowe przeorientowały zatem swoje podejście do problemów jakości świadczonych przez siebie usług.

 

Usługa transportowa ma miejsce w tym samym czasie, kiedy następuje jej "konsumpcja" przez użytkowników (klientów). Przestaje zatem istnieć z chwilą jej zrealizowania. Nie ma więc możliwości poprawy jej jakości po wykonaniu. Z drugiej strony, mamy do czynienia z brakiem możliwości fizycznej jej prezentacji.

 

Klient przed zleceniem nie ma możliwości ocenić jej cech zarówno użytkowych, jak i jakościowych. Niemożliwa jest też jej kontrola jakości przed dostarczeniem do klienta. O jakości można mówić dopiero po jej wykonaniu. Stąd tak ważna jest jakość usługi transportowej wygenerowana po raz pierwszy, w trakcie jej realizacji. Dostarczenie wysokiej jakości usługi transportowej jest procesem złożonym i trudnym, czasem niezależnym od przewoźnika.

 

Transport jest też jednym z najważniejszych elementów logistyki, zapewniających szybkie, niezawodne i bezpieczne dostawy.

 

Problem jakości usług transportowych nabiera szczególnego znaczenia, z uwagi na takie przesłanki, jak:

 

  • zwiększająca się konkurencja wśród przewoźników,
  • duża mobilność społeczeństwa, a tym samym potrzeba szybkich przemieszczeń ładunków i pasażerów,
  • zwiększające się zapotrzebowanie na rekreację i usługi turystyczne, a tym samym transportowe,
  • sytuacja kryzysowa w wielu dziedzinach gospodarki,
  • szybko rozwijające się systemy zarządzania infrastrukturą transportową, czyli m.in.: drogami i liniami kolejowymi wraz z budowlami inżynierskimi, skrzyżowaniami, węzłami drogowymi i kolejowymi, sygnalizacją, urządzeniami do pobierania opłat, siecią energetyczną, siecią wodno-kanalizacyjną, morskimi obszarami brzegowymi, portami morskimi i śródlądowymi, urządzeniami nawigacyjnymi, rzekami, kanałami, jeziorami i innymi odcinkami wodnymi przystosowanymi do nawigacji, śluzami i stopniami wodnymi, korytarzami powietrznymi, portami lotniczymi, lądowiskami.
  • rosnące wymagania (żądania i oczekiwania) klientów,
  • zwiększenie intensywności przepływu towarów,
  • skrócenie czasu realizacji poszczególnych etapów łańcucha dostaw,
  • coraz lepsza jakość i niezawodność środków transportu,
  • coraz lepsze kwalifikacje pracowników.

 

Jakość usługi transportowej można zdefiniować jako funkcję jej charakterystycznych cech przyjmujących określone wartości, które decydują o ogólnym poziomie wartości użytkowej usługi.

 

Korzystający z usługi transportowej oceniają dopasowanie oferty do oczekiwań, łatwość skorzystania z usług, postulaty przewozowe, czyli czas trwania podróży, wygoda, bezpieczeństwo i cena. Wymienione postulaty maja najczęściej charakter syntetyczny, zagregowany.

 

Ich realizacja uwarunkowana jest spełnieniem różnych cząstkowych i szczegółowych oczekiwań i wymagań. Wśród mierników oceniających bezpieczeństwo można wymienić: liczbę wypadków i innych zdarzeń, wskaźnik częstotliwości wypadków np. liczba wypadków przypadająca na 100 mln pojazdokilometrów, na dany przebieg pojazdów, na dany rok, wskaźnik ryzyka, wskaźnik stopnia ciężkości wypadków, czyli np. stosunek liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych do liczby lekko rannych. W ostatnich latach coraz istotniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa w środkach transportu zbiorowego w kontekście występujących zagrożeń.

  

Zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,

przesyłania pytań na adres e-mail  noble@noblecert.pl 

lub kontakt telefoniczny z biurem +48 12 357 16 66

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie