Motoryzacja

System Zarządzania Jakością w motoryzacji zgodny z ISO/ TS 16949

 

Czym jest System Zarządzania Jakością w motoryzacji według normy ISO/TS 16949?

 

 

Globalny przemysł motoryzacyjny opiera się na rygorystycznych i szczegółowych normach jakości dla pojazdów, producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) oraz dostawców produktów i materiałów produkcyjnych. OEM i dostawcy zdają sobie sprawę, że funkcjonowanie zgodne z tymi normami jest niezbędne, aby pozostać konkurencyjnym. Zintegrowanie ISO/TS 16949 z systemem zarządzania jakością ISO 9001 jest podstawą do zwiększenia rentowności poprzez zmniejszenie problemów i zagrożeń w łańcuchu dostawi zapewnia bezpieczeństwo pojazdów dla użytkownika.

 

Norma ISO/TS 16949 stanowi rozszerzenie normy ISO 9001:2008 – poza jej ogólnymi wytycznymi zawiera elementy dotyczące wyłącznie przemysłu samochodowego. System zarządzania jakością wg normy ISO/ TS 16949 dotyczy takich aspektów działalności, jak projektowanie, produkcja oraz montaż i serwis produktów motoryzacyjnych.
 

ISO/ TS 16949 to Specyfikacja Techniczna ISO, która integruje systemy jakości w branży motoryzacyjnej. Zawarte są w niej wytyczne dotyczące takich obszarów jak: planowanie jakości, dokumentacja techniczna, audyty, analiza systemów pomiarowych, zakupy, czy badanie wyrobu niespełniającego wymagań.

 

Norma ISO/ TS 16949 została opracowana przez Międzynarodowy Zespół Operacyjny dla Przemysłu Motoryzacyjnego (IATF) we współpracy z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO), ujednolicając amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA 6.1), francuskie (EAQF) i włoskie (AVSQ) systemy jakości w branży motoryzacyjnej.
 

 

 Dla kogo przeznaczony jest System Zarządzania Jakością wg normy ISO/ TS 16949?

 

 

System zarządzania jakością wg ISO/ TS 16949 zorientowany jest na organizacje przemysłu motoryzacyjnego, funkcjonujące na poziomie produkcyjnym, działające w łańcuchu dostaw bądź zajmujące się procesami wykończeniowymi. TS 16949 uwzględnia indywidualne założenia każdego podmiotu gospodarczego, a jej wytyczne są z nimi całkowicie kompatybilne. 

 

System zarządzania jakością wg ISO/ TS 16949 nie jest wprawdzie obligatoryjny, jednak staje się niezbędny dla tych przedsiębiorstw przemysłu samochodowego, które stawiają sobie za cel zwiększenie konkurencyjności na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Członkowie Międzynarodowego Zespołu Operacyjnego dla Przemysłu Motoryzacyjnego (IATF) narzucają swoim dostawcom konieczność stosowania wytycznych zawartych w normie ISO/ TS 16949, stąd jej uniwersalny charakter – bazują na niej wszyscy dostawcy w przemyśle samochodowym.
 

 

Jaki jest cel wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO/ TS 16949?

 

 

Wdrożenie normy ISO/ TS 16949 pozwala wyeliminować potrzebę wielokrotnych certyfikacji w przypadku kontaktu z różnymi zagranicznymi klientami. Ujednolicenie międzynarodowych standardów w systemie zarządzania jakością przemysłu motoryzacyjnego jest więc w tej sytuacji bardzo wygodnym rozwiązaniem.
 

 

Jakie są korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO/ TS 16949?

 

 

 • elastyczne dopasowanie do wymagań koncernów branży motoryzacyjnej;
 • doskonalenie własnego wizerunku wśród konsumentów;
 • poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym;
 • kształtowanie wśród pracowników świadomości dotyczącej znaczenia i wpływu indywidualnych działań każdego z nich na doskonalenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw;
 • zwiększenie skuteczności systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz dokumentowania produkcji;
 • zredukowanie strat w łańcuchu dostaw;
 • zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości w branży samochodowej;
 • udoskonalenie jakości produktów oraz usług w branży motoryzacyjnej,
 • zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu reklamacji konsumenckich oraz awarii;
 • wzrost efektywności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa;
 • wzrost zyskowności prowadzonej działalności;
 • wprowadzenie niezmiennych metod kontroli jakości;
 • skuteczne identyfikowanie produktów/usług niezgodnych oraz możliwość podjęcia szybkich procesów naprawczych.

 

Certyfikacja według specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 jest podstawowym wymaganiem do rozpoczęcia współpracy w branży motoryzacyjnej z czołowymi producentami samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i motocykli.

 

Posiadanie certyfikatu ISO/TS 16949 pozwala udowodnić spełnianie branżowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, jakości, powtarzalności i niezawodności, przy równoczesnym uwzględnieniu w systemie zarządzana specyficznych wymagań klienta.

  

Zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,

przesyłania pytań na adres e-mail noble@noblecert.pl 

lub kontakt telefoniczny z biurem +48 12 357 16 66. 

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie