Obrót złomem

 

Zarządzanie jakością w danej branży ma obecnie bardzo duże znaczenie. Dokładnie 9 października 2011r. weszło w życie Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

 

Warto zwrócić uwagę, iż z rozporządzenia wprost wynika, że importer nakłada na swoich dostawców wymóg wprowadzenia w życie systemu zarządzania jakością, który jest zgodny z wymienionymi w nim wymogami oraz  został sprawdzony przez niezależnego weryfikatora zewnętrznego.

 

Rozporządzenie to jest odpowiedzią na istniejący rynek i popyt na złom żelaza, stali i aluminium. Uznano, że dla rynków recyklingu złomu korzystne byłoby skonstruowanie szczegółowych kryteriów, które określałyby kiedy złom uzyskany z odpadów przestaje być odpadem.

 

Kryteria te powinny zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska oraz pozostawać bez uszczerbku dla klasyfikacji złomu jako odpadu w państwach trzecich.

 

Stwierdzono iż złom żelaza, stali i aluminium jako materiał wsadowy, który wykorzystywany jest do produkcji metali w hutach czy odlewniach, powinien być wystarczająco czysty i zgodny z odpowiednimi normami lub specyfikacjami dotyczącymi złomu, których wymaga przemysł metalurgiczny.

 

Zapewnieniem przestrzegania tych kryteriów ma być między innymi wprowadzenie w życie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, których działalność polega na przeróbce i obrocie złomem. Naturalnym procesem wdrożenia systemu zarządzania jakością jest proces certyfikacji.

 

Dzięki jednostce certyfikującej Noble Cert, skutecznie wdrożą Państwo w Swoich firmach system zarządzania jakością, gdyż sprawnie przeprowadzimy cały proces certyfikacji, który będzie potwierdzał zgodność funkcjonowania systemu zgodnie z normą ISO 9001. 

 

Warto podkreślić, że system zarządzania jakością powinien zostać wprowadzony przez producenta tak, aby wykazywał zgodności z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu. Klasyfikacja następuje w szczególności poprzez specyfikację klienta, branży czy normy.

 

Zarządzanie jakością obejmuje przede wszystkim udokumentowany zbiór procedur dotyczący:

 

  • kontroli przyjęcia odpadów stosowanych jako wsad w procesie o odzyskaniu,
  • monitorowania procesów i technik przetwarzania,
  • monitorowania jakości złomu otrzymanego w wyniku procesu odzysku (w tym również pobieranie próbek i analiza),
  • skuteczności  monitorowania promieniowania,  
  • informacji zwrotnej od klientów dotycząca zgodności z jakością złomu,                            
  • ewidencji wyników monitorowania prowadzonego na podstawie (kontroli przyjęcia odpadów stosowanych jako wsad w procesie o odzyskaniu, monitorowania procesów i technik przetwarzania, monitorowania jakości złomu otrzymanego w wyniku procesu odzysku  (w tym również pobieranie próbek i analiza) oraz skuteczności monitorowania promieniowania)
  • przeglądu  i ulepszania systemu zarządzania jakością,
  • szkolenia personelu.

  

Zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,

przesyłania pytań na adres e-mail noble@noblecert.pl 

lub kontakt telefoniczny z biurem +48 12 357 16 66

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie