Ochrona zdrowia

 

Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zmieniło kryteria oceny jakościowej dla podmiotów ubiegających się o finansowanie z NFZ. Jednym z kryteriów oceny ofert jest jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA spełnia to kryterium. Każdy podmiot leczniczy starający się o kontakt z NFZ może zdobyć dodatkowe punkty kontraktowe za zewnętrzną ocenę funkcjonujących systemów zarządzania – dokonaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą – jeśli posiadają certyfikaty ISO.

 

Świadczenie usług medycznych wymusza właściwy i uporządkowany sposób działania, którego głównym obszarem zainteresowań powinna stać się jakość. Spowodowane jest to ogromnym znaczeniem wartości życia ludzkiego oraz faktem, ze w sytuacji gdy w grę wchodzi ratowanie życia czy bezpieczeństwo opieki, nie można pozwolić sobie na błędy, brak kompetencji oraz reklamacje.

 

O jakości w ochronie zdrowia mówi się bardzo często. Jednak czy na pewno słowo „jakość” nie jest tylko pustym sloganem czy modnym chwytem marketingowym? Czy może stanowi szanse na obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji i poprawę jej płynności i efektywności?

 

A może ma za zadanie spełniać wymagania pacjentów i przyczyniać się do poprawy jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych?

 

Przyczyn, dla których warto zajmować się zagadnieniem jakości w ochronie zdrowia, jest bowiem wiele, przynajmniej tyle, ilu jest pacjentów. Dla każdego z pacjentów jakość może oznaczać coś innego. Dla jednego może nią być sam fakt dostępu do usługi medycznej czy uprzejmy personel placówki, a dla innego szybka, kompleksowa i zgodna z najwyższymi światowymi standardami działalność medyczna.

 

Dlatego starając się sprostać wymaganiom jak największej grupy pacjentów, należy poszukiwać standardów, które pozwolą na bieżąco identyfikować oczekiwania pacjentów oraz umożliwiać szybkie wdrażanie ich w życie. Takich mechanizmów można doszukać się wśród standardów jakości tzw. ISO opracowywanych przez Międzynarodową Organizacje Normalizacyjna, jak również w wymaganiach akredytacyjnych opracowywanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 

Wdrożony system zarządzania jakością u świadczeniodawcy jest elementem rankingującym go w konkursie ofert NFZ, ułatwia zawieranie kontraktów, uzyskiwanie pożyczek oraz jest warunkiem uczestnictwa w różnorodnych przetargach i zawierania umów w obrocie gospodarczym. Placówki ochrony zdrowia potrzebują wykazać zdolność do dostarczania usługi medycznej zgodnej z wymaganiami pacjenta i mających zastosowanie przepisów prawnych.

 

Korzyści z certyfikacji systemów zarządzania w branży medycznej :

 

 1. Podniesienie poziomu świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjenta
 2. Stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu zarządzania placówką
 3. Uporządkowanie i standaryzacja procedur organizacyjnych i medycznych
 4. Usystematyzowanie nadzoru nad obowiązującymi przepisami prawnymi
 5. Wzrost zaangażowania wszystkich pracowników w nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki,
 6. Zwiększenie konkurencyjności i prestiżu placówki
 7. Certyfikat Noble Cert dodatkowym czynnikiem promującym w branży medycznej

 

Do procesu certyfikacji systemów zarządzania w Noble Cert mogą przystąpić:

 

 • Szpitale
 • Uzdrowiska
 • Sanatoria
 • Zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • Domy opieki społecznej
 • Przychodnie
 • Producenci sprzętu medycznego
 • Firmy dostarczające usługi zewnętrzne placówkom ochrony zdrowia, m.in. porządkowo – czystościowe, serwis odzieży i bielizny płaskiej, catering

 

 

 

  

Zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,

przesyłania pytań na adres e-mail  noble@noblecert.pl 

lub kontakt telefoniczny z biurem +48 12 357 16 66

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

 

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie