Polityka Jakości

 

Jesteśmy niezależną jednostką certyfikującą systemy zarządzania, dla której miernikiem JAKOŚCI  jest stopień publicznego zaufania i wiarygodności, że  prowadzona  przez nas certyfikacja jest udzielana w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny.

 

Aby stale zapewniać profesjonalne, spójne i bezstronne prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania, utrzymujemy udokumentowany system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015.

 

System ten jest obowiązującym sposobem postępowania personelu zaangażowanego w zarządzanie oraz przeprowadzanie auditów i certyfikacji.

 

Skuteczność systemu jest monitorowana przy pomocy auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania oraz  poddawana procesowi ciągłego doskonalenia.

 

W codziennej pracy kierujemy się zasadami równego traktowania klientów i zapewnienia im dostępności  naszych procesów certyfikacji niezależnie od wielkości organizacji klienta  oraz zasadami budującymi zaufanie zainteresowanych stron.

 

Naszymi atutami są: 

 

 • bezstronność  w działaniach  certyfikacyjnych  zgodnie z  dostępną publicznie deklaracją

 

 • prowadzenie  procesów certyfikacji przez  kompetentny personel, który ciągle  podnosi 
       swoją wiedzę i umiejętności,

 

 • podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów,

 

 • publiczny dostęp do informacji o zasadach certyfikacji systemu zarządzania,

 

 • ujawnianie informacji o statusie certyfikacji każdego klienta,

 

 • utrzymywanie w poufności wszelkich informacji, które są własnością klienta,

 

 • bezstronna analiza skarg oraz ich rozwiązywanie w taki sposób aby odbudować zaufanie
       klienta.

 

Polityka ta została zakomunikowana przez kierownictwo, jest rozumiana i realizowana przez pracowników oraz osoby współpracujące z nami i przeglądana pod względem jej przydatności. Kierownictwo zapewnia odpowiednie środki finansowe i techniczne do prowadzenia działalności. 

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie