Polityka jakości usług edukacyjnych

 

Twój biznes i jego przyszłość leżą w rękach ludzi, których zatrudniasz.

Akio Morita

 

Misja Noble Cert

 

Umacnianie w organizacjach procesu rozwoju kompetencji i wzrostu efektywności wiedzy pracowników, a co za tym idzie poprawy skuteczności systemów zarządzania.

 

Jednostka certyfikująca Noble Cert zapewnia iż niniejsza polityka wpisuje się w misję oraz wytycza działania na rzecz jakości w firmie w zakresie usług szkoleniowych i doradczych.

 

Aby stale zapewnić kompetentne, spójne i profesjonalne dostarczenie usług kształcenia, szkolenia oraz rozwoju utrzymujemy udokumentowany system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz ISO 29990:2010.

 

System ten jest obowiązującym sposobem postępowania personelu zaangażowanego w zarządzanie oraz przeprowadzanie i realizację usług edukacyjnych. Skuteczność systemu jest monitorowana przy pomocy auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania oraz poddawania procesowi ciągłego doskonalenia.

 

W codziennej pracy kierujemy się zasadami równego traktowania Klientów i zapewnienia im dostępności naszych usług kształcenia, szkolenia oraz rozwoju wraz z  zasadami budującymi zaufanie zainteresowanych stron.

 

Politykę jakości Noble Cert określają poniższe cele i kierunki działań:

 

- ciągły rozwój zadowolenia Klienta poprzez poznanie i zrozumienie jego potrzeb oraz  identyfikowanie zakresu realizowanej usługi, która może być ciągle doskonalona;

 

- projektowanie i dostarczanie usług edukacyjnych w sposób zrozumiały i jasny dla jego odbiorców, w szczególności uwzględniając prawidłowe formułowanie celów usługi edukacyjnej, dobór treści , układ materiału, wybór metod, dobór pomocy i materiałów czy projektowanie sesji;

 

- publiczny dostęp do informacji określających warunki udziału w realizowanej usłudze edukacyjnej;

 

- zapewnienie sprzyjającego środowiska dla realizacji usługi edukacyjnej;

 

- rzetelne planowanie metod oceny i działań poszkoleniowych, w szczególności ocena jakości i efektywności usługi edukacyjnej jak i metoda ewaluacji stopnia satysfakcji uczestników;

 

- realizacja usług edukacyjnych przez kompetentny personel, który ciągle podnosi swoją wiedzę  i umiejętności, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość dostarczanych usług;

 

- doskonalenie funkcjonowania organizacji poprzez badanie funkcjonowania procesów w celu efektywnego zarządzania dysponowanymi zasobami;

 

- poprawa konkurencyjności na rynku poprzez stosowanie nowoczesnych technik i metod szkoleniowych, kładąc coraz większy nacisk na zwiększanie jakości organizowanych zajęć;

 

- utrzymanie w poufności wszelkich informacji, które są własnością Klienta;

 

- bezstronna analiza skarg oraz ich rozwiązywanie w taki sposób, aby odbudować zaufanie;

 

- ciągły rozwój umiejętności i wiedzy pracowników;

 

- pogłębianie udziału pracowników w rozwoju, działaniach i decyzjach podejmowanych przez firmę;

 

- ciągłe zaangażowanie kierownictwa i pracowników firmy w doskonalenie organizacji pracy.

 

Polityka ta została zakomunikowana przez kierownictwo, jest rozumiana i realizowana przez pracowników oraz osoby współpracujące z nami i przeglądana pod względem jej przydatności. Kierownictwo zapewnia odpowiednie środki finansowe i techniczne do prowadzenia działalności.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie