Sektor rządowy i publiczny

 

Mówiąc o usługach świadczonych przez sektor rządowy i publiczny, szczególnie jeżeli chodzi o zagadnienie ich jakości jest i będzie ono aktualne.

 

Urząd to przede wszystkim organizacja zaufania społecznego realizująca misję publiczną.

 

Usługi, które świadczy administracja rządowa i samorządowa mają swoją specyfikę, szczególnie należy brać pod uwagę ciągle zmieniające się prawo krajowe i unijne. Mówimy tu więc o ciągłej potrzebie dostosowywania się do pewnych standardów i wytycznych. Wpływ na jakość usług mają także czynniki społeczne, ekonomiczne czy techniczno – środowiskowe.

 

Z pewnością priorytetem jest satysfakcja z usług, która jest efektem skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

 

Nie da się nie zauważyć nacisków, w związku z dokonywaniem zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej. Istotne jest więc budowanie wspólnego zaufania pomiędzy urzędem a Klientem i jego otoczeniem. Fundamentem tego działania jest wdrożenie systemów jakości.

 

System jakości to działania, w  które angażują się wszyscy pracownicy danej jednostki w celu wyeliminowania, korygowania i zapobiegania pewnych działań, powodujących niekorzystny wpływ na działanie danej organizacji. Istotna jest więc nie tylko zmiana podejścia, co zrozumienie samej  jakości świadczonych usług.

 

Noble Cert współpracuje z instytucjami administracji publicznej na poziomach rządowym, samorządowym i państwowym.

 

Dostarczamy usługi doradcze dla administracji rządowej (np. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), administracji samorządowej (urzędy miejskie, urzędy gminy, starostwa, straże miejskie) oraz administracji rządowej terenowej (np. Policja).

 

Oferta Noble Cert obejmuje:

 

- certyfikację systemów zarządzania,

 

- szkolenia oraz

 

-doradztwo w zakresie wykorzystania narzędzi używanych w instytucjach administracji publicznej:

 

  • Modelu Common Assessment Framework (CAF) narzędzia samooceny wykorzystywanego do skutecznego zarządzania jakością przez urzędy administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli oraz

 

  

Zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,

przesyłania pytań na adres e-mail noble@noblecert.pl 

lub kontakt telefoniczny z biurem +48 12 357 16 66

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie